خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری


خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

با توجه به نقش مهم بلبرینگ های غلتشی در ماشین آلات گوناگون، اهمیت شناخت علل خرابی آنها و ممانعت از بروز آن واضح می نماید. متأسفانه عدم حصول بلبرینگ به طول عمر محاسبه شده امری غیرعادی نیست. دلایل زیادی برای این امر ممکن است وجود داشته باشد. نظیر:

- مقدار بار بیشتر ازحد پیش بینی شده
- روانکاری ناقص یا نامناسب
- استفاده نادرست
- آب بندی غیر مؤثر
- انطباق خیلی فشرده و در نتیجه لقی داخلی کمتر از حد لازم

هر یک از عوامل فوق الذکر تأثیر خاص خود را بر روی بلبرینگ گذاشته که درنتیجه با بررسی یک بلبرینگ معیوب در بسیاری موارد می توان علت خرابی آن را شناسایی نموده و از بروز مجدد آن جلوگیری کرد:

پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ سایش و کچلی بلبرینگترک و لب پریدگی بلبرینگ ترک و لب پریدگی بلبرینگ

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ خراش و خش بلبرینگ زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

تغییر رنگ بلبرینگ لکه دار شدن بلبرینگ خزش در بلبرینگ

ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ گیرپاژ بلبرینگ خرابی قفسه بلبرینگ

اشتراک مطلب در :     |     |     |  

                              
    تمام حقوق مادی و معنوی این اثر برای شبکه بلبرینگ ایران محفوظ می باشد.