یا   نمایش همه

نقش ناترازی در کاهش عمر بیرینگ های غلتشی

شبکه بلبرینگ ایران 5/4/2017 http://bearingnet.ir/tools/src/uploads/articles/SBI-FAI-0003.JPG
SBI-FAI-0003
۱۳۹۶/۲/۱۴
چکیده :
ناترازی زاویه ای بین رینگ داخلی و خارجی بیرینگ های غلتشی، یکی از عوامل کاهش عمر این بیرینگ ها به شمار می رود. طبق برخی گزارشات، ناترازی عامل نزدیک به 13 درصد از خرابی های زودهنگام بیرینگ های غلتشی است. این مقاله به بررسی تأثیر ناترازی بر عمر بلبرینگ های شیار عمیق و رولربیرینگ های استوانه ای به عنوان دو نمونه پرکاربرد از بیرینگ های غلتشی، می پردازد. نتایج بررسی ها نشان دهنده این نکته است که برای هر بیرینگ غلتشی، یک مقدار حدی وجود دارد که تا زمانی که میزان ناترازی کمتر از آن باشد، میزان کاهش عمر محدود بوده و مشکل خاصی ایجاد نمی شود. همچنین میزان تحمل ناترازی توسط بیرینگ ها، علاوه بر نوع بیرینگ به لقی داخلی آن و میزان نیروی وارد به بیرینگ نیز بستگی دارد. مطالعات نشان داد که در محدوده های مجاز و رایج، افزایش میزان لقی یا نیروی شعاعی اعمالی به بیرینگ ها، موجب بهبود عملکرد آن ها در تحمل ناترازی می گردد.
                              
    تمام حقوق مادی و معنوی این اثر برای شبکه بلبرینگ ایران محفوظ می باشد.